• Business Productivity

  Business Productivity

  Modern Business Experience

  Read more

 • Intelligent Cloud

  Intelligent Cloud

  Modern Cloud Experience

  Read more

 • Process Innovation

  Digital Vision
  and Processes

  Modern Organization

  Read more

 • Digital Business

  Digital Business

  Modern Customer Experience

  Read more

 • Flexible Collaboration

  Flexible Collaboration

  Modern Employee Experience

  Read more

Innofactor som arbejdsgiver

Kompetente og motiverede medarbejdere er en af de vigtigste grunde bag Innofactors konkurrencedygtighed. Vores HR-strategi støtter op om virksomhedens vækststrategi om at få opfyldt vores behov for kompetencer samtidig med vi opbygger et sundt, fremgangsrigt og inspirerende arbejdsmiljø, som opmuntrer til vidensopbygning, informationsdeling og til at tage udfordringen til selvudvikling op.

Hver eneste medarbejder spiller en vigtig rolle for virksomhedens vækst og har potentialet til at udvikle sig til en stærk ekspert inden for sit område. Innofactors værdier er formuleret i tæt samarbejde med medarbejderne, og de deler en fælles kultur. Åben kommunikation og det at tage ansvar bliver anerkendt. Medarbejderne er engagerede i og har skabt en fælles ånd i virksomheden, som er en god arbejdsplads.

Løbende læring og tilfredse medarbejdere er grundlag for vækst

Succes med rekruttering af nye medarbejdere, en effektiv orientering mod opgaveløsning, udvikling af stillingsbeskrivelser og de potentielle vækstfaktorer er HR-værktøjer, som sikrer at de rette kompetencer er til stede i fremtiden. Målet er at øge Innofactors kompleksiteten og dybden i Innofactors kompetencegrundlag.

Innofactor støtter medarbejderne i at udvikle deres kompetencer, hvilket betyder masser af interne og eksterne tilbud om efteruddannelse. Innofactors medarbejdere har mere end 1 600 individuelle Microsoft certifikater og virksomheden har femten enterprise-level Microsoft Gold kompetencer. Ca. 42% af medarbejderstaben har en videregående uddannelse og 27 % har en mellemlang uddannelse, en diplomuddannelse eller er ved at færdiggøre en kandidatuddannelse.

Innofactors målinger viser en høj jobtilfredshed. De faktorer, som medarbejderne vægter højest, er ambitionerne og arbejdets indhold, ledelsen og organisationens måde at fungere på. God atmosfære, holdånd og dygtige kolleger, som er gode til at samarbejde, er styrker, som kan bygges videre på år for år. Medarbejderne sætter også særlig pris på mellemledere og virksomhedens udviklingsdrevne måde at fungere på.

Kontakt os!

Annette Lauth Schmidt
HR Manager
annette.lauth@innofactor.com
+45 40 93 39 96